News

Bine aţi venit !

Bine aţi venit pe site-ul oficial al primăriei comunei Nădrag !

Aici veți găsi toate informațiile de care aveți nevoie, începând de la prezentarea generală a comunei și principalele obiective turistice, până la ultimele noutăți și hotărâri ale Primăriei și ale Consiliului Local.

‼️ ANUNȚ ‼️


‼️Luni, 14.09.2020, începând cu ora 09:00 va începe noul an școlar, de data aceasta putin mai diferit decât in ceilalți ani.

‼️Nu va fi o festivitate pentru deschiderea noului an școlar.

‼️Educatorii, învățătorii și diriginții își vor aștepta elevii în clase, după cum urmează:

❗️Elevii ciclului primar, gimnazial și liceal vor intra in incinta școlii începând cu ora 8:30

❗️Preșcolarii vor intra in incita grădiniței în intervalul orar 08:00 – 09:00, program stabilit, deja, de către educatoare cu fiecare grupa in parte.

‼️Părinții își vor conduce copiii, DOAR până la intrarea în școala respectiv in grădinița.

‼️In ceea ce privește, orarul și desfășurarea orelor de curs, fiecare elev/preșcolar îl vor afla de la educator, învățător, diriginte la clasa, unde studiază.

Vă așteptăm cu drag!

Succes in noul an școlar tuturor!

‼️ ANUNȚ ‼️

Joi, 03.09.2020 se derulează campania de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase de pe raza Comunei Nadrag.Containerele vor fi amplasate pe strada Metalurgiștilor ( lângă fosta brutărie ), între orele 08:00-16:00 pentru deșeurile periculoase, respectiv 10:30–18:30 pentru deșeurile voluminoase.
Va mulțumim !

Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

DISPOZIŢIA Nr.60

Din 27 august 2020

            Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral  pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

           Primarul comunei Nădrag, judeţul Timiş;

În conformitate cu prevederile art. 79 alin (1) din  Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.196, (al. 1) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

DISPUN:

Art.l. Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral în comuna Nădrag, pentru alegerea autorităţilor publice locale  ce se vor desfăşura în data de 27.09.2020, după cum urmeaza:

LOCALITATEA  NĂDRAG

  1. AFISIER LUNCA
  2. AFISIER PIAŢA CENTRALA
  3. AFIŞIER bl. 13

SAT CRIVINA

  1. ZONA CENTRALĂ

Art.2. Dispoziţia se comunică:

Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş, Afişare,

PRIMAR,

Ing.MUNTEAN LIVIU

Avizat secretar general,

Fuior Marioara

ANUNT

PRIMARUL COMUNEI NĂDRAG, LIVIU MUNTEAN, UREAZĂ SUCCES ÎN ALEGERI TUTUROR CANDIDAŢILOR CARE ŞI-AU DEPUS CANDIDATURA ÎN COMUNA NĂDRAG LA ALEGERILE PENTRU FUNCŢIILE DE PRIMAR SAU CONSILIER LOCAL DIN 27 SEPTEMBRIE 2020.

TOTODATĂ, FACE UN APEL LA DESFĂŞURAREA UNEI CAMPANII ELECTORALE IN LIMITELE LEGII ŞI ALE BUNULUI SIMŢ, FĂRĂ ATACURI LA PERSOANĂ, AFIRMAŢII JIGNITOARE, ACUZE NEFONDATE SAU ALTE MANIFESTĂRI CE NU FAC ONOARE CALITĂŢII DE CANDIDAT LA OCUPAREA UNEI FUNCTII ELECTIVE.

PRIMAR,

MUNTEAN LIVIU

Deputatul Alfred Simonis amendament la legea pensiilor: locuitorii din Margina, Nădrag şi Tomeşti câștigă 2 ani la vârsta de pensionare

Proiectul legislativ prin care persoanele care au locuit timp de cel puţin 30 de ani în zone poluate se vor putea pensiona cu doi ani mai repede a fost inițiat la finalul anului 2017 iar ieri a fost adoptat final de Camera Deputaților.

La propunerea deputatului de Timiș, Alfred Simonis, în lege au fost cuprinse și localitățile timișene Margina, Nădrag şi Tomeşti.

Textul final al legii a trecut cu 228 de voturi pentru, unul împotrivă şi 24 de abţineri. Cine sunt beneficiarii acestei legi? Foștii angajați ai fabricii de oțet de la Margina, secție a Combinatului Solventul, adică în jur de 600 de persoane.

Din Nădrag, foști sudori, strungari, frezori sau turnători furnale, cei care lucrau în secțiile de oțelărie, turnătorie, laminare, uzina de valțuri, uzina de mașini, fabrica de mașini și unelte agricole, cam 3000 de foști angajați ai fabricii “Ciocanul”.

De asemenea, foștii angajați ai fabricii de sticlă din Tomești.

Textul modificat al Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice are următorul conținut: “persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac şi derivate de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice şi/sau de cocs metalurgic”.

Astfel, persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zone afectate de poluarea remanentă, precum şi pe o rază de 8 km în jurul acestora vor ieși la pensie cu doi ani mai repede decât restul populaţiei.

Locuitorii celor trei localități din Timiș, Margina, Nădrag şi Tomeşti, vor beneficia de această lege care aduce un beneficiu substanțial unor oameni care au trecut prin greutăți serioase, pentru că pe lângă condiții de muncă grele au avut de înfruntat șomaj și apoi pierderea locurilor de muncă după închiderea fabricilor.

(A.P. – Articol preluat) ziarul Redesteptarea

Comunicat de presa

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
Având în vedere prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, în baza HG 668/2020, prefectul Liliana Oneț a convocat, astăzi, ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în cadrul căreia s-a adoptat prin vot Hotărârea privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare, la nivelul județului Timiș. Astfel, după ce, la primul punct de pe ordinea de zi a ședinței CJSU, Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș a prezentat situația epidemiologică la nivelul județului, la următorul punct de pe ordinea de zi a fost adoptată următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. (1) Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura în spațiile publice deschise, respectiv: piețe comerciale, târguri, oboare, piețe de vechituri, piețe agroalimentare, zone de așteptare, cozi formate la intrarea în diverse instituții, autorități, societăți comerciale, stații transport public, peronul gărilor, autogări, aeroport, în punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, grădini de vară, festivaluri publice și private, evenimente culturale publice și private și manifestări publice, pelerinaje, ceremonii religioase, slujbe și rugăciuni colective zonele de promenadă aglomerate și centrele pietonale ale orașelor, faleze (malurile râurilor). Obligativitatea purtării măștii de protecție se instituie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani. (2) Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitantă (temperatură ridicată, umiditate crescută).Art. 2. Se instituie în sarcina Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență ca în termen de 24 de ore de la comunicarea prezentei Hotărâri să delimiteze zonele de promenadă aglomerate, centrele orașelor, și faleze (malurile râurilor) precum și să stabilească intervalul orar pentru purtarea obligatorie a măștii de protecție în aceste zone. Hotărârile Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență vor fi comunicate Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și vor fi aduse la cunoștința publică.
Art. 3.(1) Pentru piețele comerciale, târgurile, oboarele, la care accesul nu este controlat și nu se asigură distanța de minim 2 m între standurile de vânzare și prezența în perimetru a unui număr de persoane astfel încât să se asigure distanța de 2 m între aceste persoane, se va interzice funcționarea lor, până la încetarea stării de alertă;(2) Regulile privind distanța între standurile de vânzare precum și între persoane se aplică si piețelor agroalimentare.(3) Clienții vor purta măști de protecție iar comercianții vor purta mănuși și măști de protecție.
Art. 4. În interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
Art. 5. (1)Evenimentele publice și private se vor desfășura cu participarea unui număr de persoane în limita prevăzută de lege cu păstrarea distanțării sociale.(2) Operatorii economici care organizează/desfășoară aceste activități, au obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul de locuri pe scaune, precum și a oricăror activități care presupun interacțiunea fizică între clienți, inclusiv dansul.
Art. 6. Pe perioada desfășurării evenimentelor sportive se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție de către stafful tehnic și tot personalul care participă la eveniment, cu excepția sportivilor care se află pe terenul de sport.
Art. 7. În funcție de situația epidemiologică existentă la nivelul localităților, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență pot institui orice altă măsură suplimentară de siguranță, la recomandarea Direcției de Sănătatea Publică Timiș, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Art. 8. Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, Poliția Locală și Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș, Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș și celelalte instituții cu atribuții de control, conform competențelor legale.
Art. 9. (1)Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va transmite prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoștință și conformare și le va publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. (2) Prezenta Hotărâre se comunică și unităților administrativ – teritoriale din județul Timiș pentru aducere la cunoștință comunității locale.(3) Prevederile prezentei Hotărârii devin obligatorii începând cu data de 17 august 2020 iar Hotărârile nr. 24 din 1 august 2020 și nr. 25 din 2 august 2020 își încetează aplicabilitatea.
Art. 10. Prevederile prezentei Hotărâri se aplică pe perioada stării de alertă.