Organigrama

Funcții de demnitate publică

Aparatul de specialitate al primarului

Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local

Compartimentul financiar, contabilitate, impozite și taxe

Compartimentul agricol

Compartimentul asistență socială

Compartimentul urbanism

Compartimentul informare turistică

Compartimentul informare turistică

Compartimentul pompieri

Compartimentul administrativ