Comisia pentru protecție socială, sănătate, familie, protecția copilului, muncă, cultură și culte, juridică și de disciplină