Comisia economică, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism