Uncategorized

Anunt licitatie vanzare teren

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de
  identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
  de contact: Comuna Nădrag; CIF 2483246; Piaţa Centrală nr. 2, comuna Nădrag,
  judeţul Timiş; telefon 0256328304, fax 0256328304, email,
  nadrag@primarianadrag.ro.;
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
  descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
  Terenuri care aparţin domeniului privat:
 • teren intravilan cu suprafaţa de 500 mp, situat în Nădrag, strada Lunca nr. 22,
  judeţul Timiş, înscris în CF nr. 401407 Nădrag, nr. topografic 401407;
 • teren intravilan cu suprafaţa de 1.241 mp, situtat în Nădrag, strada Lunca nr.
  25, judeţul Timiş, înscris în CF nr. 401410 Nădrag, nr. topografic 401410.
  Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii
  Consiliului Local Nădrag nr. 33/14.04.2020.
 1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
  unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire poate fi
  obţinută de la Primăria Comunei Nădrag.
  3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
  vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: sediul
  Primăriei Comunei Nădrag, comuna Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş.
  3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
  potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratis prin
  email; 20 lei pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic, ce se achita cu numerar
  la caseria unităţii.
  3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.06.2020 ora 16.00
 2. Informații privind ofertele:
  4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 30/06/2020, ora 16.00.
  4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Nădrag, comuna
  Nădrag, Piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş.
  4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
 3. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor:
  01/07/2020, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Nădrag.
 4. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ațe instanței
  competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
  Tribunalul Timiş, cu sediul în Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, judeţul Timiş ,
  tel. 0256221990, fax 0256221990, email: tr-timis-reg@just.ro, în termen de 5 zile
  de la primirea notificării privind rezultatul licitaţiei.
 5. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
  publicării: 27/05/2020

Măsuri dispuse începând cu data de 1 iunie ⚠️HOTĂRÂRE nr. 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare / completare / relaxare a măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse pe durata stării de alertă 🔵Art.1 (1) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea și desfăşurarea competițiilor sportive în aer liber, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 🔵(2) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea și desfășurarea în bazine acoperite sau aflate în aer liber, a activităților de pregătire fizică a sportivilor profesioniști și a competițiilor sportive, fără participarea spectatorilor, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 🔵(3) Începând cu data de 1 iunie se permite desfășurarea, de către sportivii profesioniști, a activităților de pregătire fizică în spații închise, cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minim 7 mp/persoană și cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 🔵(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) nu se aplică activităților de pregătire și competițiilor sportive din domeniul sporturilor de contact. 🔵Art. 2 Începând cu data de 1 iunie, este permisă organizarea și desfășurarea spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale în aer liber, precum şi a festivalurilor publice şi private, cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune aflate la distanță de minimum 2 metri, unul față de celălalt, purtarea măștii de protecție și respectarea condiţiilor stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 🔵Art. 3 Începând cu data de 1 iunie, se ridică restricțiile/interdicțiile privind deplasarea persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane. 🔵Art. 4 Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul feroviar internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către România, cu respectarea condiţiilor stabilite potrivit art. 32,34 și 37 din Legea nr. 55/2020. 🔵Art. 5 Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către România, cu respectarea condiţiilor stabilite potrivit art. 32, 35 și 37 din Legea nr. 55/2020. 🔵Art. 6 Începând cu data de 1 iunie, se permite prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri și președintelui Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 🔵Art. 7 Începând cu data de 1 iunie, accesul persoanelor pe plaje se realizează doar cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, ministrului sănătăţii și ministrului mediului, apelor și pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 🔵Art. 8 Începând cu data de 1 iunie, se permite organizarea de spectacole de tip drive-in, ocupanții unei mașini fiind membri aceleiași familii, măsurile de protecţie sanitară fiind stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 🔵Art. 9 Prezenta Hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Hristos a Inviat!

Dragi nadrageni si crivinenti,

Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea in casele dumneavoastra.
Minunea Învierii Mantuitorului nostru Iisus Hristos să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet.

Hristos a Inviat! Sarbatori fericite!
Primar Liviu Muntean
Viceprimar Puiu Linginari

Slujba de Inviere LIVE

Dragi nadrageni,

Anul acesta, ne deschidem sufletele și primim, de la distanță, vestea Învierii Mântuitorului.

Primăria comunei Nădrag transmite maine seara începând cu ora 23:30,
ÎN DIRECT, de la Biserica Ortodoxa Nădrag, Slujba de Înviere, pe care o puteți urmări LIVE și pe această pagină si pagina de facebook a primăriei comunei Nădrag, www.facebook.com/uatnadrag/

De asemenea transmisiunile LIVE vor continua si a doua zi de Paști si a treia zi de Paști începând cu ora 09:30.

Sărbători cu bucurie sa aveti!
Primar Liviu Muntean