Uncategorized

In vederea prevenirii situatiilor de abuz si pentru diminuarea riscurilor la care se supun CETATENII ROMANI CARE INTENTIONEAZA SA MUNCEASCA IN STRAINATATE, INCLUSIV CA LUCRATORI SEZONIERI. INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA TIMIS sub coordonarea INSPECTIEI MUNCII BUCURESTI, realizeaza actiuni de informare in vederea constientizarii acestora cu privire la drepturile, obligatiile si riscurile la care se pot expune in acest demers.

Light bulb and company staff working in office and sample text. Idea, planning, analysis concept, presentation slide template. Can be used for topics like business, management, marketing

ANUNT

Primaria comunei Nădrag, cu sediul in localitatea Nadrag, str.Piata Centrala, nr.2, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

Denumirea postului:

– 1 post SEF SERVICIU PUBLIC DE SALUBRIZARE SI ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI NADRAG,  – post vacant de conducere de natura contractuala, pe perioadă nedeterminată in cadrul Serviciului public de salubrizare si administrare a domeniului public al comunei Nadrag,  .

– 1 post conducator auto– post vacant  de natura contractuala, pe perioadă nedeterminată in cadrul Serviciului public de salubrizare si administrare a domeniului public al comunei Nadrag

– 3 posturi muncitori calificati- posturi vacante de natura contractuala, pe perioadă nedeterminată ,Compartiment exploatare intretinere si reparatii, in cadrul Serviciului public de salubrizare si administrare a domeniului public al comunei Nadrag

-1 post referent – post vacant  de natura contractuala, pe perioadă nedeterminată, Compartiment economic, in cadrul Serviciului public de salubrizare si administrare a domeniului public al comunei Nadrag

1 post paznic– post vacant  de natura contractuala, pe perioadă nedeterminată in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag

Condiţii specifice de participare la concurs:

            Pentru sef Serviciu:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat(studii superioare prezinta un avantaj )

– nu necesita vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Pentru muncitori:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

– nu necesita vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului.

Pentru referent:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

-nu necesita vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului.

Pentru paznic:

-studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat/atestat agent paza si ordine/certificat de calificare profesionala agent paza si ordine

– nu necesita vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

-Proba scrisă:  23.12.2020, ora 10,00 la sediul institutiei.

-Proba  interviu: 28.12.2020, ora 10,00, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucratoare de la afisare (14.12.2020), la sediul institutiei.

Date contact: Fuior Marioara secretar, tel 0769048406, fax 0256328304,

e-mail nadrag@primarianadrag.ro.

BIBLIOGRAFIE

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

SEF SERVICIU

1.Legea nr.101/2006 (republicare 1)serviciului de salubrizare a localitatilor

2.Lege nr.51/2006 (republicare 1)serviciilor comunitare de utilitati publice

3.Lege nr. 24/2007 (r1) privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor

4.O.U.G. nr. 195/2002 privind protectia mediului

5.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I şi II ale Părţii a VI a şi Partea VII;

REFERENT COMPARTIMENT ECONOMIC SERVICIU

1.Lege nr. 82/1991 (republicare 4)  a contabilitatii

2.Lege nr. 500/2002 privind finantele publice

3.Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

4.ORDIN 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

5.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

SOFER SERVICIU

1.O.U.G. nr. 195/2002(republicare 1) privind circulatia pe drumurile publice

2.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

MUNCITOR CALIFICAT SERVICIU

1.Lege nr.51/2006 (republicare 1)serviciilor comunitare de utilitati publice

2.Legea nr.101/2006 (republicare 1)serviciului de salubrizare a localitatilor

3. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

PAZNIC

1.Legea Nr. 333/2003 (r1)privind paza obiectivelor, bunurilor,valorilor si protectia persoanelor

2.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

ANUNT

In zilele de luni 16.11.2020 si joi 19.11.2020 in intervalul orar 09-17 societatea Enel Distributie va executa lucrari la reteaua comunei Nadrag. Ca urmare este posibil a fi intrerupta furnizarea in aceste intervale a energiei electrice pentru consumatorii de pe strazile Otelarilor, Lunca, Poieni, Ghioceilor si Haiduca din localitatea Nadrag.

‼️Pe data de 17 Noiembrie 2020 se vor colecta din comuna noastra DESEURILE VOLUMINOASE, containerul va fi amplasat langa fosta brutarie intre orele 10:30 – 18:30. ‼️Deșeurile voluminoase sunt: mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată altele decât deșeurile din echipamente electrice și electronice precum: calorifere fontă, calorifere aluminiu, uși, tocuri de uși, geamuri, tocuri de geamuri și sticlă de geam, comode, mese de cafea, de toaletă, decorative, mese de scris pentru copii, rafturi, etajere, etajere metalice, canapele, paturi, dulapuri, birouri, scaune, banchete, oale, ceasuri, perdele, draperii, dulapuri de baie, suporturi prosoape, lustre, tablouri, obiecte sanitare, căzi, vase de toaletă, robineți, cabine de duș, suporturi, baterii, chiuvete, bideuri, capace vase de toaletă, lavoare, rezervoare de apă pentru vase de toaletă, carpete, preșuri, etc. ‼️Nu se colectează în cadrul acestei campanii: deșeuri periculoase; deșeuri industriale (inclusiv cele rezultate din producție), deșeuri din construcții si demolări; deșeuri de echipamente electrice si electronice ( televizoare, mașini de spălat, frigidere, computere etc.). ‼️ATENȚIE! Deșeurile voluminoase se păstrează în gospodărie până în momentul depunerii voluntare la punctul de colectare și nu se depun pe domeniul public în afara programului de colectare.

‼️Pe data data de 12 Noiembrie 2020, se vor colecta DESEURILE PERICULOASE. Containerul va fi amplasat langa fosta brutarie intre orele 08:00- 16:00 ‼️DESEURILE PERICULOASE sunt: ambalaje care conțin reziduri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase, ambalaje metalice care contin o matrica poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest), inclusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate in altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase, vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase; baterii și acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii și acumulatori nesortate conținând aceste baterii, solvenți, acizi, alcali, uleiuri și grăsimi, altele decât cele comestibile, detergenți cu conținut de substanțe periculoase, butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase, deșeuri din lemn cu conținut de substante periculoase, pesticide, deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase. ‼️Nu se colecteaza: deșeuri municipale, biodegradabile, vegetale,deșeuri periculoase, industriale (inclusiv cele rezultate din producție), construcții si demolări, echipamente electrice si electronice și ambalaje. ‼️ATENTIE!!! Deseurile periculoase se păstrează in gospodărie până în momentul colectării și nu se depun pe domeniul public în afara programului de colectare.