Author: promoter_nadrag

Recensământul Populației și Locuințelor – RPL 2021

De Luni, 14 martie 2022, a început autorecenzarea, prima etapă de colectare a datelor de la populație pentru Recensământul Populației și Locuințelor (RPL 2021) care presupune, în premieră pentru România, două aspecte: – autorecenzarea online; – autorecenzarea online asistată (ARA), pentru îndrumarea persoanelor cu abilități digitale mai reduse. Toate persoanele care se autorecenzează trebuie să completeze chestionarul în funcție de situația avută la momentul de referință al recensământului care este la ora 00:00 din ziua de 1 decembrie 2021.

Autorecenzarea online – asistată se face în perioada: 14 martie – 15 mai LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI NADRAG pe tabletele recenzorilor ARA, fie de pe propriile dispozitive electronice, cu sprijinul unui recenzor. Pot fi recenzate toate persoanele de pe raza localitatilor Nadrag si Crivina care au domiciliul stabil in Comuna Nadrag, cu Cartea de Identitate, respectiv certificatele de nastere, in cazul copiilor.

Pentru informații detaliate privind desfășurarea RPL 2021 vă rugăm să consultați www.recensamantromania.ro (site pe care se găsește PLATFORMA DE AUTORECENZARE), si la sediul Primariei Nadrag.

SERVICIUL DE URGENTA 112

Potrivit statisticilor, zilnic, la numărul unic de urgență 112 se primesc mii de apeluri prin care sunt anunțate situații în care cetățenii au nevoie de ajutorul echipelor de intervenție. Dintre acestea, un procent foarte ridicat îl reprezintă apelurile non-urgente în care nu este necesară intervenția de urgență a agențiilor specializate – Ambulanță, SMURD, Pompieri, Poliție, Jandarmerie sau Salvamont.
Pentru ca salvatorii să ajungă la cei care au nevoie de ajutor în cel mai scurt timp, este important ca cetățenii să cunoască modul în care funcționează Serviciul de urgență 112, cazurile pentru care se apelează 112 și cum sunt gestionate apelurile de urgență.

Serviciului de urgență 112, cu link-ul https://www.sts.ro/ro/despre-112

Despre Serviciul de urgență 112

Serviciul de urgență 112

Serviciul de urgență 112 asigură preluarea apelurilor de urgență de la cetățeni și transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție (Ambulanță, SMURD, Poliție, Pompieri, Jandarmerie, Salvamont), în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea urgențelor.

Serviciul de urgență 112 este furnizat de Sistemul național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU). Administratorul SNUAU este Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

SNUAU este compus din centre unice pentru apeluri de urgență, dispecerate integrate de urgență și dispecerate de urgență ale agențiilor specializate de intervenție. Atât centrele unice pentru apeluri de urgență, operate de STS, cât și dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție sunt organizate la nivelul fiecărui județ. Centrul 112 București-Ilfov recepționează apelurile efectuate din București și din județul Ilfov.

Numărul 112

112 este numărul unic pentru apeluri de urgență, disponibil în toată țara, ce poate fi apelat din toate rețelele publice de telefonie.

Apelurile sunt preluate 24/7 de operatorii STS din cadrul Serviciului de urgență 112 și, în funcție de tipul urgenței, sunt transferate apoi către dispecerii agențiilor specializate de intervenție, care realizează un interviu pe domeniul de competență, alocă și alertează echipajele din teren.

Apelurile pot fi preluate și procesate în mai multe limbi de circulație internațională și în limbile minorităților naționale.

Un nou eveniment la noi in comuna

Un nou eveniment la noi în comună!

Câștigătorii proiectului RoBikeValley lansează astăzi proiectul ,,Bicicleta în natură” susținut de RO Bike Valley și Decathlon România pentru a crește accesul la biciclete în comunitate.

castigatorROBikeValley

Vă puteți înscrie aici: https://www.todayromania.ro/biciceltainnatura/

Locuri limitate: 30❗

ROBikeValley

ProductieMiscareSchimbare

DecathlonRomânia

CyclingCommunity

www.robikevalley.decathlon.ro.

https://fb.me/e/18NAj7VFm

ANUNT

ÎNSCRIEREA PE LISTELE DE CANDIDAȚI PENTRU PERSONALUL DE RECENSAMÂNT (RPL2021)

ETAPE DE URMAT pentru a deveni recenzor pentru AutoRecenzarea Asistată (recenzor ARA) și recenzor de teren:

• Înscrierea candidaților – în perioada 7 – 18 februarie 2022 fiecare primărie va afișa pe site-ul instituției anunțul referitor la înscrierea pe listele de candidați pentru personalul de recensamânt (RPL2021) și modelul de cerere de înscriere.

• Instruirea și evaluarea se fac, ulterior, de către Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului din cadrul Direcției Județene/Regionale de Statistică

• Recrutarea și Plata persoanelor selectate se fac de către primărie prin încheierea de contracte de prestări servicii de recenzare.

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de prestări servicii de recenzare încheiat cu UAT-ul (primăria).

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR: este  în funcție de perioada de colectare a datelor în teren:

autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022

 • recenzarea prin interviu faţă-în-faţă, în teren: 16.05-17.07.2022 (anunțul pentru înscrierea candidaților se va face de către primărie ulterior recrutării recenzorilor ARA)

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

• Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

• Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

• Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

• Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

• Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

• În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

PLATA:

În perioada de autorecenzare (14.03-15.05.2022) plata recenzorilor ARA se face în funcţie de numărul de chestionare pentru care se asigură asistența populației, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de:

• 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” și

• 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”, inclusiv pentru orașele și comunele izolate sau dispersate teritorial

În perioada de recenzare în teren (16.05-17.07.2022) plata recenzorilor se face în funcţie de numărul de chestionare completate prin interviu față-în-față, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de:

• 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” şi

• 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinţei”, inclusiv „Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit”.

În perioada de recenzare în teren (16.05-17.07.2022), pentru oraşele şi comunele izolate sau dispersate teritorial, pentru care distanțele parcurse sunt mai mari și timpul necesar recenzării întregului sector de recensământ crește, plata recenzorilor se face în funcţie de tipul de chestionar, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de:

• 9 lei pe „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” şi

• 5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinţei”, inclusiv „Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit.”