ANUNT

Primaria comunei Nădrag, cu sediul in localitatea Nadrag, str.Piata Centrala, nr.2, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

Denumirea postului:

– 1 post SEF SERVICIU PUBLIC DE SALUBRIZARE SI ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI NADRAG,  – post vacant de conducere de natura contractuala, pe perioadă nedeterminată in cadrul Serviciului public de salubrizare si administrare a domeniului public al comunei Nadrag,  .

– 1 post conducator auto– post vacant  de natura contractuala, pe perioadă nedeterminată in cadrul Serviciului public de salubrizare si administrare a domeniului public al comunei Nadrag

– 3 posturi muncitori calificati- posturi vacante de natura contractuala, pe perioadă nedeterminată ,Compartiment exploatare intretinere si reparatii, in cadrul Serviciului public de salubrizare si administrare a domeniului public al comunei Nadrag

-1 post referent – post vacant  de natura contractuala, pe perioadă nedeterminată, Compartiment economic, in cadrul Serviciului public de salubrizare si administrare a domeniului public al comunei Nadrag

1 post paznic– post vacant  de natura contractuala, pe perioadă nedeterminată in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag

Condiţii specifice de participare la concurs:

            Pentru sef Serviciu:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat(studii superioare prezinta un avantaj )

– nu necesita vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Pentru muncitori:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

– nu necesita vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului.

Pentru referent:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

-nu necesita vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului.

Pentru paznic:

-studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat/atestat agent paza si ordine/certificat de calificare profesionala agent paza si ordine

– nu necesita vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

-Proba scrisă:  23.12.2020, ora 10,00 la sediul institutiei.

-Proba  interviu: 28.12.2020, ora 10,00, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucratoare de la afisare (14.12.2020), la sediul institutiei.

Date contact: Fuior Marioara secretar, tel 0769048406, fax 0256328304,

e-mail nadrag@primarianadrag.ro.

BIBLIOGRAFIE

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

SEF SERVICIU

1.Legea nr.101/2006 (republicare 1)serviciului de salubrizare a localitatilor

2.Lege nr.51/2006 (republicare 1)serviciilor comunitare de utilitati publice

3.Lege nr. 24/2007 (r1) privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor

4.O.U.G. nr. 195/2002 privind protectia mediului

5.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I şi II ale Părţii a VI a şi Partea VII;

REFERENT COMPARTIMENT ECONOMIC SERVICIU

1.Lege nr. 82/1991 (republicare 4)  a contabilitatii

2.Lege nr. 500/2002 privind finantele publice

3.Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

4.ORDIN 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

5.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

SOFER SERVICIU

1.O.U.G. nr. 195/2002(republicare 1) privind circulatia pe drumurile publice

2.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

MUNCITOR CALIFICAT SERVICIU

1.Lege nr.51/2006 (republicare 1)serviciilor comunitare de utilitati publice

2.Legea nr.101/2006 (republicare 1)serviciului de salubrizare a localitatilor

3. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

PAZNIC

1.Legea Nr. 333/2003 (r1)privind paza obiectivelor, bunurilor,valorilor si protectia persoanelor

2.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ