Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

DISPOZIŢIA Nr.60

Din 27 august 2020

            Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral  pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

           Primarul comunei Nădrag, judeţul Timiş;

În conformitate cu prevederile art. 79 alin (1) din  Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.196, (al. 1) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

DISPUN:

Art.l. Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral în comuna Nădrag, pentru alegerea autorităţilor publice locale  ce se vor desfăşura în data de 27.09.2020, după cum urmeaza:

LOCALITATEA  NĂDRAG

  1. AFISIER LUNCA
  2. AFISIER PIAŢA CENTRALA
  3. AFIŞIER bl. 13

SAT CRIVINA

  1. ZONA CENTRALĂ

Art.2. Dispoziţia se comunică:

Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş, Afişare,

PRIMAR,

Ing.MUNTEAN LIVIU

Avizat secretar general,

Fuior Marioara