Anunt important!

In urma sedintei de consiliu desfasurata pe data de 09.01.2020, in cadrul Primariei Nadrag s-a decis aprobarea privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către contibuabilii, persoane juridice şi persoane fizice, de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale, Comuna Nădrag pentru anul 2020.
Scutirea a fost aplicată în perioada 15.01.2020 – 30.06.2020 şi se operează pentru majorările şi penalităţile aferente obligaţiilor principale stinse integral până la data de 30.06.2020.

Așadar, NU UITAȚI pana la data de 30.06.2020 mai aveți timp pentru a dispune de scutirea de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente impozitelor și taxelor locale.