ANUNT

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Unitatea Administrativ-teritorială Nădrag, județul Timiș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 5 Nădrag, începând cu data de 10.06.2021 și până în data de 9.08.2021 la sediul Primăriei Nădrag, pe pagina de internet a Primăriei Nădrag (https://www.primarianadrag.ro), precum și pe pagina de internet a ANCPI, conform art.14, alin,(1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului vor putea fi depuse la sediul Primăriei Nădrag de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14.00