Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Încă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Nasteri Decese Casatorii Publicatii Casatorii
Hotarari de consiliu Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Achizitii Publice Procese Verb.Sed.Cons.Loc.
Contacteaza Primaria Scurta prezentare Structura Primarie Acte Necesare Biserici Strategia Galeria de Imagini Camere Video Nadragul de pe satelit Programul cu publicul Structura populatiei Filmulete prin Nadrag Organigrama Firmele din Nadrag Scoala din Nadrag Sinteza Nadrag Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
Calendar 2018 Ruga la Nadrag 2013 Decembrie 2017 Balul Bobocilor 2017 Iarna la Nadrag 2016 Calendar 2017 Inundatii 2014 Un weekend de octombrie i... Un weekend de martie in v... Festival 2012
Structura populatiei
Total locuitori 2829
Sex Masculin: 1402 | 49,6%
49,6
Sex Feminin: 1427 | 50,4%
50,4
 
0 - 19 ani: 448 | 15,8%
15,8
20 - 60 ani: 1701 | 60,1%
60,1
Peste 60 ani: 680 | 24,0%
24,0
 
Nasteri 2018: 1 | 25,0%
25,0
Decese 2018: 3 | 75,0%
75,0
bevelArhiva Anului 2014 contine 64 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 29 Ianuarie 2014 (750 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 1 din 29 ianuarie 2014 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice autofinantate pentru anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura atributiilor autoritatilor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activitat...
 
Hotararea nr. 2 din 29 Ianuarie 2014 (219 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 2 din 29 ianuarie 2014 Privind evaluarea în vederea vânzarii a unor terenuri intravilane situate în comuna Nadrag Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere ca la nivelul comunei Nadrag exista mai multe solicitari privind cumpararea de terenuri intravilane formulate de diverse persoane fizice si juridice; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei...
 
Hotararea nr. 3 din 29 Ianuarie 2014 (186 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.3 din 29 ianuarie 2014 Privind achizitionarea directa de cosuri de gunoi stradale cu acoperis din lemn si a doua suporturi pentru biciclete. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al comunei Nadrag, prin colectarea deseurilor, hârtiilor si altor resturi menajere de pe raza comunei. Având în vedere referatul compartimentului de speciali...
 
Hotararea nr. 4 din 29 Ianuarie 2014 (103 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 4 din 29 ianuarie 2014 Privind constatarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Nadrag a terenului intravilan înscris în CF 400774 Nadrag nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/1/17. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere referatul compartimentului de speci...
 
Hotararea nr. 5 din 29 Ianuarie 2014 (129 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 5 din 29 ianuarie 2014 Privind încredintarea directa fara licitatie a contractului de executie pentru taierea arborilor evidentiati în Actul de Punere în Valoare (APV) nr. 650048 – TM / 16.12.2013, 2552 DJ681 Vl. Nadragului. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis. Având în vedere Actul de Punere în Valoare nr. nr. 650048 – TM / 16.12.2013, 2552 DJ681 Vl. Nadragului. întocmit de Ocolul Silvic Ana ...
 
Hotararea nr. 6 din 6 Februarie 2014 (247 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 6 din 06 februarie 2014 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nadrag pentru anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 642/20.01.2014 a CJ Timis si adresa nr. 751/21.01.2014 a DGFP Timis Având în vedere prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice loc...
 
Hotararea nr. 7 din 6 Februarie 2014 (218 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 7 din 06 februarie 2014 Privind aprobarea solicitarii de prelungire pâna la data de 05.11.2014 a Scrisorii de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 313.500 lei, în vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 285.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Înfiintarea centrului local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural ...
 
Hotararea nr. 8 din 26 Februarie 2014 (228 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.8 din 26 februarie 2014 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care contravenientii ce nu dispun de mijloace materiale si financiare pentru plata amenzilor contraventionale pot presta activitati în folosul comunitatii ca sanctiune dispusa de instantele de judecata, iar suspectii sau inculpatii pot presta munca neremunerata în folosul comunitatii ca urmare a dispozitiei procurorului. Consiliu...
 
Hotararea nr. 9 din 26 Februarie 2014 (165 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.9 din 26 februarie 2014 Privind aprobarea specializarii ca agent de turism a unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca, Comuna Nadrag a implementat proiectul integrat „Înfiintarea centrului local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nadrag, judetul TimisR...
 
Hotararea nr. 10 din 26 Februarie 2014 (179 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 10 din 26 februarie 2014 Privind constatarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Nadrag a terenului intravilan înscris în CF 400117 Nadrag nr. topografic 400117. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul...
 
Hotararea nr. 11 din 26 Februarie 2014 (177 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 11 din 26 februarie 2014 Privind dezmembrarea în doua parcele a terenului intravilan având categoria de folosinta curti constructii, înscris în CF 400117 Nadrag nr. topografic 400117 situat la adresa Nadrag, str. Gradinitei nr.5. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere refer...
 
Hotararea nr. 12 din 26 Februarie 2014 (185 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 12 din 26 februarie 2014 Privind constatarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Nadrag a terenului intravilan înscris în CF 400276 Nadrag nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/9/6/5/2/16/16/63/3/1. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere referatul compartimentului de spec...
 
Hotararea nr. 13 din 26 Februarie 2014 (139 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 13 din 26 februarie 2014 Privind dezmembrarea în doua parcele a terenului intravilan având categoria de folosinta curti constructii, înscris în CF 400276 Nadrag nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/19/6/5/2/16/16/63/3/1 situat la adresa Nadrag, str. Stadion zona bl.6. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag,...
 
Hotararea nr. 14 din 26 Februarie 2014 (142 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 14 din 26 februarie 2014 Privind vânzarea prin licitatie a trei terenuri apartinând domeniului privat al comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererile formulare de mai multe persoane care doresc achizitionarea de terenuri intravilane în comuna Nadrag ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate ...
 
Hotararea nr. 15 din 26 Februarie 2014 (124 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 15 din 26 februarie 2014 Privind vânzarea directa a doua terenuri intravilane aferente unor case de locuit. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererile formulate de proprietarii caselor de locuit situate la adresele Nadrag str.Otelarilor nr.9 si Nadrag str. Pasaj Stadion nr. 2 de a li se vinde fiecaruia terenul proprietate privata a Comunei Nadrag, pe care au amplasata casa de locuit ; ...
 
Hotararea nr. 16 din 26 Februarie 2014 (118 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 16 din 26 februarie 2014 Privind deschiderea unei carti funciare noi pentru o parcela de teren situata în comuna Nadrag, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea identificarii si înscrierii în cartea funciara a tuturor terenurilor ce apartin Comunei Nadrag, care în prezent nu sunt înscrise în cartea funciara; Având în vedere referatul compartimentului de specialitat...
 
Hotararea nr. 17 din 26 Februarie 2014 (127 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 17 din 26 februarie 2014 Privind stabilirea situatiei juridice a doua terenuri intravilane situate în comuna Nadrag, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea clarificarii situatiei juridice din evidenta cadastrala a comunei Nadrag, în sensul rectificarii mentiunilor din doua carti funciare distincte, în loc de proprietar Societatea Anonima Forestiera Nadrag, societa...
 
Hotararea nr. 18 din 26 Martie 2014 (115 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 18 din 26 martie 2014 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 2979 / 18.03.2014 a DGFP Timis privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pe anu...
 
Hotararea nr. 19 din 26 Martie 2014 (89 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 19 din 26 martie 2014 Privind initierea procedurii de concesionare sau închiriere în anul 2014 a pajistilor aflate în domeniul public si în domeniul privat al comunei Nadrag, în baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice care au animalele înscrise în RNE. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea punerii în valoare a pajistilor aflate în domeniul public ...
 
Hotararea nr. 20 din 26 Martie 2014 (97 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 20 din 26 martie 2014 Privind aprobarea capacitatii de pasunat a pajistilor aflate în domeniul public si în domeniul privat al comunei Nadrag, în vederea încheierii contractelor de închiriere sau concesiune a acestora. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea mentinerii suprafetelor, a punerii în valoare, a folosirii optime a pajistilor si a protejarii mediului mediului, prin stab...
 
Pagina 1 din 4 1 2 3 4 >
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag
Hotarari din anul 2006Hotarari din anul 2007
Hotarari din anul 2008Hotarari din anul 2009
Hotarari din anul 2010Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012Hotarari din anul 2013
Hotarari din anul 2014Hotarari din anul 2015
Hotarari din anul 2016Hotarari din anul 2017
♥Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
♥Pentru a putea vizualiza aceste fisiere trebuie sa aveti acest program instalat.
♥Daca nu aveti acest program il puteti downloada si instala gratis de aici.
Temperatura
6.4°C
La data:
23-02-2018
La ora: 14:10:15
Umiditatea
70.2%
La data:
23-02-2018
La ora: 14:10:15
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Teslevici Matei AlexandruFurdui Sara MariaIrlveg Filip EmanuelFrincu Raluca MariaLabontu David Andreas
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
Hot. nr. 49 din 19 Mai 2017Hot. nr. 50 din 19 Mai 2017Hot. nr. 51 din 19 Mai 2017Hot. nr. 52 din 19 Mai 2017Hot. nr. 53 din 19 Mai 2017Hot. nr. 54 din 19 Mai 2017
Ziarul Nadragului
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. nr. 37 (Decembrie 2017) F.N. nr. 36 (Octombrie 2017) F.N. nr. 35 (Septembrie 2017) F.N. nr. 34 (Iunie 2017) F.N. nr. 33 (Aprilie 2017) F.N. nr. 32 (Februarie 2017)
CONTACT
Primaria Comunei Nadrag
Piata Centrala nr.2
307290 Nadrag, jud. Timis
tel/fax: 0256/328304
mail: nadrag@primarianadrag.ro
Curs Valutar
Informatii utile
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Formulare administrative
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
Utilizatori conectaţi
Vizitatori conectaţi: 1
Nici un membru conectat

Membri înregistraţi: 158
Cel mai nou membru: Nelucraciun17