Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Încă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Nasteri Decese Casatorii Publicatii Casatorii
Hotarari de consiliu Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Achizitii Publice Procese Verb.Sed.Cons.Loc.
Contacteaza Primaria Scurta prezentare Structura Primarie Acte Necesare Biserici Strategia Galeria de Imagini Locuinte in Nadrag Camere Video Nadragul de pe satelit Programul cu publicul Structura populatiei Filmulete prin Nadrag Organigrama Firmele din Nadrag Scoala din Nadrag Sinteza Nadrag Cauta Galeria imagini
Galeria de imagini
Albumele foto
Decembrie 2017 Balul Bobocilor 2017 Iarna la Nadrag 2016 Calendar 2017 Inundatii 2014 Un weekend de octombrie i... Un weekend de martie in v... Festival 2012 Ruga la Nadrag in 2012 Raliul Nadrag 2012
Structura populatiei
Total locuitori 2833
Sex Masculin: 1404 | 49,6%
49,6
Sex Feminin: 1429 | 50,4%
50,4
 
0 - 19 ani: 447 | 15,8%
15,8
20 - 60 ani: 1711 | 60,4%
60,4
Peste 60 ani: 675 | 23,8%
23,8
 
Nasteri 2017: 13 | 29,5%
29,5
Decese 2017: 31 | 70,5%
70,5
bevelArhiva Anului 2013 contine 91 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 41 din 26 Iunie 2013 (127 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 41 din 26 iunie 2013 Privind deschiderea unei carti funciare noi pentru o parcela de teren neproductiv situata în extravilanul comunei Nadrag, satul Crivina, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea identificarii si înscrierii în cartea funciara a tuturor terenurilor ce apartin Comunei Nadrag, care în prezent nu sunt înscrise în cartea funciara; Având în vedere refe...
 
Hotararea nr. 42 din 26 Iunie 2013 (153 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 42 din 26 iunie 2013 Privind întocmirea studiilor de fezabilitate si proiectelor tehnice, necesare realizarii unor obiective de investitii de pe raza comunei Nadrag, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere intentia Consiliului Local al comunei Nadrag de a realiza mai multe obiective de investitii pe raza comunei Nadrag, care sa conduca la îmbunatatirea aspectului comunei si la...
 
Hotararea nr. 43 din 26 Iunie 2013 (134 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 43 din 26 iunie 2013 Privind achizitia directa a contractului de executie pentru obiectivul de investitii „Realizare baza sportiva în localitatea Crivina, comuna Nadrag, judetul Timis”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii de conditii adecvate pentru desfasurarea de activitati sportive si recreative ale caror beneficiari sa fie locuitorii comunei Nadrag; ...
 
Hotararea nr. 44 din 26 Iunie 2013 (156 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 44 din 26 iunie 2013 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2013. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca, Comuna Nadrag va contracta o linie de credit pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si...
 
Hotararea nr. 45 din 26 Iunie 2013 (71 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 45 din 26 iunie 2013 Privind aprobarea organigramei, statului de functii si bugetului de venituri si cheltuieli pentru Serviciul public Cresa cu Doua Grupe - Comuna Nadrag, Judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în Comuna Nadrag a fost construita o cresa în cadrul proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de mate...
 
Hotararea nr. 46 din 31 Iulie 2013 (298 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 46 din 31 iulie 2013 Privind aprobarea înfiintarii, organizarii si functionarii cresei cu doua grupe din comuna Nadrag. Consiliul Local al Comunei Nadrag, judetul Timis Având în vedere faptul ca în Comuna Nadrag a fost construita o cresa în cadrul proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului...
 
Hotararea nr. 47 din 31 Iulie 2013 (269 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 47 din 31 iulie 2013 Privind alocarea de fonduri pentru Biserica Crestina Baptista „Betel ” din satul Crivina, comuna Nadrag necesare executarii unui gard împrejmuitor al bisericii. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere solicitarea adresata de Biserica Baptista „Betel” Crivina de a fi sprijinita în vederea executarii unui gard împrejmuitor al bisericii . Având în ve...
 
Hotararea nr. 48 din 31 Iulie 2013 (196 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 48 din 31 iulie 2013 Privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nadrag, necesare executarii unor lucrari de reparatii la casa parohiala. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere solicitarea adresata de Consiliul Parohial al Bisericii Ortodoxe din Nadrag de a fi sprijinit material pentru executarea unor lucrari de reparatii la casa parohiala. Având în vedere referatul compartimentulu...
 
Hotararea nr. 49 din 31 Iulie 2013 (267 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 49 din 31 iulie 2013 Privind dezmembrarea a doua terenuri intravilane din comuna Nadrag Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca exista solicitari pentru, închirierea sau concesionarea de terenuri în intravilanul comunei Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; În temeiul pr...
 
Hotararea nr. 50 din 31 Iulie 2013 (194 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 50 din 31 iulie 2013 Privind numirea reprezentantului legal al Comunei Nadrag în cadrul societatii S.C. „ ECOSAL – GNSC” S.R.L. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca S.C. ECOSAL-GNSC S.R.L. este o societate comerciala de interes local, înfiintata de consiliile locale ale celor 4 comune asociate în cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO-GNSC&#...
 
Hotararea nr. 51 din 8 August 2013 (67 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 51 din 08 august 2013 Privind schimbarea destinatiei constructiei apartinând domeniului public al comunei Nadrag, situata în Nadrag, Piata Parc nr. 13 , înscrisa în CF 400061 Nadrag, nr.top 1/18 . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea unei mai bune administrari a domeniului public al comunei Nadrag ; tinând cont de intentia Consiliului Local al comunei Nadrag de a muta sediul ...
 
Hotararea nr. 52 din 21 August 2013 (68 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Primar HOTARÂREA nr. 52 din 21 august 2013 Privind aprobarea studiului de fezabilitate si proiectului tehnic, pentru realizarea obiectivului de investitii „Baza sportiva în localitatea Crivina, comuna Nadrag, judetul Timis ”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere intentia Consiliului Local al comunei Nadrag de a realiza mai multe obiective de investitii pe raza comunei Nadrag, care sa conduca la îmbunatatir...
 
Hotararea nr. 53 din 21 August 2013 (64 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 53 din 21 august 2013 Privind aprobarea montarii de pavele pentru amenajarea trotuarului din satul Crivina pe portiunea cuprinsa între statia de autobuz si Scoala generala. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic al comunei Nadrag prin amenajarea de trotuare si spatii destinate parcarii mijloacelor auto ale locuitorilor comunei; Având în veder...
 
Hotararea nr. 54 din 21 August 2013 (62 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 54 din 21 august 2013 Privind achizitionarea directa a contractului de executie pentru lucrarea „Modernizarea si reamenajarea cantinei scolii din localitatea Nadrag comuna Nadrag judetul Timis” Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii de conditii adecvate pentru desfasuraea procesului de învatamânt si a altor activitati culturale si extrascolare în comuna Na...
 
Hotararea nr. 55 din 28 August 2013 (81 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 55 din 28 august 2013 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2013. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local; Având în vedere prevederile prevederile Legii nr. 5 / 2013 a bugetului de stat pe anul 20...
 
Hotararea nr. 56 din 28 August 2013 (71 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 56 din 28 august 2013 Privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nadrag, necesare executarii unor lucrari de reparatii la casa parohiala. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere solicitarea adresata de Consiliul Parohial al Bisericii Ortodoxe din Nadrag de a se suplimenta fondurile alocate anterior în cursul anului 2013 pentru executarea de reparatii la casa parohiala; Având în ved...
 
Hotararea nr. 57 din 28 August 2013 (87 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 57 din 28 august 2013 Privind modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice autofinantate pentru anul 2013. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 8400/S3/12.08.2013 a Institutiei Prefectului - Judetul Timis referitoare la numarul maxim de posturi suplimentare aferente proiectelor aflate în derula...
 
Hotararea nr. 58 din 28 August 2013 (97 vizite)
România Avizat Comuna Nadrag Primar Judetul Timis Muntean Liviu Consiliul Local HOTARÂREA nr. 58 din 28 august 2013 Privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nadrag, însusit de Consiliul Local al comunei Nadrag prin Hotarârea nr. 8 / 25.01.2002. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere ca în cadrul proiectului integrat : „Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destin...
 
Hotararea nr. 59 din 25 Septembrie 2013 (78 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 59 din 25 septembrie 2013 Privind concesionarea prin licitatie a Taberei Nadrag, componenta a domeniului public al Comunei Nadrag si aflata în administrarea Consiliului Local al Comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca Primaria comunei Nadrag nu dispune de mijloacele financiare necesare efectuarii lucrarilor de reabilitare si reparatii ale cladirilor componente ale ...
 
Hotararea nr. 60 din 25 Septembrie 2013 (65 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 60 din 25 septembrie 2013 Privind aprobarea taierii arborilor aflati în incinta cimitirului situat pe strada Scolii din Nadrag Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în incinta cimitirului situat pe strada Scolii din Nadrag exista arbori care sunt în pericol de prabusire ceea ce ar cauza distrugerea monumentelor funerare; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate...
 
Pagina 3 din 5 < 1 2 3 4 5 >
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag
Hotarari din anul 2006Hotarari din anul 2007
Hotarari din anul 2008Hotarari din anul 2009
Hotarari din anul 2010Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012Hotarari din anul 2013
Hotarari din anul 2014Hotarari din anul 2015
Hotarari din anul 2016Hotarari din anul 2017
♥Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
♥Pentru a putea vizualiza aceste fisiere trebuie sa aveti acest program instalat.
♥Daca nu aveti acest program il puteti downloada si instala gratis de aici.
Radio GMusic
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Irlveg Filip EmanuelLabontu David AndreasStroescu Nikolas FlaviusBiriescu Deian AndreiMitroi Misha Irina
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
Hot. nr. 49 din 19 Mai 2017Hot. nr. 50 din 19 Mai 2017Hot. nr. 51 din 19 Mai 2017Hot. nr. 52 din 19 Mai 2017Hot. nr. 53 din 19 Mai 2017Hot. nr. 54 din 19 Mai 2017
Ziarul Nadragului
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. nr. 35 (Septembrie 2017) F.N. nr. 34 (Iunie 2017) F.N. nr. 33 (Aprilie 2017) F.N. nr. 32 (Februarie 2017) F.N. nr. 31 (Decembrie 2016) F.N. nr. 30 (Septembrie 2016)
CONTACT
Primaria Comunei Nadrag
Piata Centrala nr.2
307290 Nadrag, jud. Timis
tel/fax: 0256/328304
mail: nadrag@primarianadrag.ro
Curs Valutar
Informatii utile
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Formulare administrative
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
Utilizatori conectaţi
Vizitatori conectaţi: 2
Nici un membru conectat

Membri înregistraţi: 157
Cel mai nou membru: cadourionlinemd