Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Încă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Nasteri Decese Casatorii Publicatii Casatorii
Hotarari de consiliu Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Achizitii Publice Procese Verb.Sed.Cons.Loc.
Contacteaza Primaria Scurta prezentare Structura Primarie Acte Necesare Biserici Strategia Galeria de Imagini Camere Video Nadragul de pe satelit Programul cu publicul Structura populatiei Filmulete prin Nadrag Organigrama Firmele din Nadrag Scoala din Nadrag Sinteza Nadrag Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
Calendar 2018 Ruga la Nadrag 2013 Decembrie 2017 Balul Bobocilor 2017 Iarna la Nadrag 2016 Calendar 2017 Inundatii 2014 Un weekend de octombrie i... Un weekend de martie in v... Festival 2012
Structura populatiei
Total locuitori 2829
Sex Masculin: 1402 | 49,6%
49,6
Sex Feminin: 1427 | 50,4%
50,4
 
0 - 19 ani: 448 | 15,8%
15,8
20 - 60 ani: 1701 | 60,1%
60,1
Peste 60 ani: 680 | 24,0%
24,0
 
Nasteri 2018: 1 | 25,0%
25,0
Decese 2018: 3 | 75,0%
75,0
bevelArhiva Anului 2013 contine 91 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 30 Ianuarie 2013 (341 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 1 din 30 ianuarie 2013 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice autofinantate pentru anul 2013. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura atributiilor autoritatilor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activitat...
 
Hotararea nr. 2 din 30 Ianuarie 2013 (321 vizite)
România AVIZAT: Comuna Nadrag PRIMAR Judetul Timis MUNTEAN LIVIU Consiliul Local HOTARÂREA nr. 2 din 30 ianuarie 2013 Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nadrag, însusit de Consiliul Local al comunei Nadrag prin Hotarârea nr. 8 / 25.01.2002. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere ca în cadrul proiectului integrat : „Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente dest...
 
Hotararea nr. 3 din 30 Ianuarie 2013 (284 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 3 din 30 ianuarie 2013 Privind aprobarea regulamentului pentru atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect: „contractarea unei finantari rambursabile sub forma unei linii de credit pentru realizarea proiectului : Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizitia...
 
Hotararea nr. 4 din 12 Februarie 2013 (143 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.4 din 12 februarie 2013 Privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 1.850.000 mii lei necesar acoperirii unei parti din cheltuielile aferente proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizitia de utilaje pentru întretinere...
 
Hotararea nr. 5 din 27 Februarie 2013 (167 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 5 din 27 februarie 2013 Privind evaluarea în vederea vânzarii a terenului aferent casei de locuit situata la adresa Nadrag, str. Lunca nr. 4. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere cererea formulata de proprietarii casei situata în Nadrag, str. Lunca nr.4, de a cumpara terenul intravilan în suprafata de 1356 mp aferent casei; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avi...
 
Hotararea nr. 6 din 27 Februarie 2013 (168 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 6 din 27 februarie 2013 Privind aprobarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achizitii publice desfasurate pentru implementarea proiectului ,,Înfiintare centru local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Nadrag, judetul Timis” finantat prin programul PNDR masura 313. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având ...
 
Hotararea nr. 7 din 27 Februarie 2013 (137 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.7 din 27 februarie 2013 Privind aprobarea planului general de lucrari de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2013 în comuna Nadrag de catre persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile art. 6. al. (7) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat. Având în vedere referat...
 
Hotararea nr. 8 din 27 Februarie 2013 (135 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 8 din 27 februarie 2013 Privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar din inventarul Primariei comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în urma efectuarii inventarierii anuale a bunurilor apartinând comunei Nadrag au fost identificate unele mijloace fixe si obiecte de inventar care au depasit durata normala de serviciu si sunt uzate fizic si mor...
 
Hotararea nr. 9 din 27 Februarie 2013 (151 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 9 din 27 februarie 2013 Privind întabularea în cartea funciara a UAT Nadrag, în patrimoniul public al Comunei Nadrag si administrarea Consiliului Local al comunei Nadrag, a drumului comunal DC 140 Nadrag – Cabana Capriorul. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca drumul ce face legatura între localitatea Nadrag si Cabana Capriorul nu este înscris în cartea funciara, ceea ce constitu...
 
Hotararea nr. 10 din 13 Martie 2013 (156 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 10 din 13 martie 2013 Privind aprobarea retelei scolare ce va functiona în comuna Nadrag în anul scolar 2013 – 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere Avizul conform nr. 62/11.02.2013 al Inspectoratului Scolar Judetean Timis Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; În conformitate cu prevederile art. 19 al.(4) si art. 61 din Legea nr. 1 d...
 
Hotararea nr. 11 din 13 Martie 2013 (150 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 11 din 13 martie 2013 Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica având ca obiect : „Contractarea unei finantari rambursabile sub forma unei linii de credit în valoare de 1.850.000 lei pentru realizarea proiectului : Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si...
 
Hotararea nr. 12 din 13 Martie 2013 (138 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 12 din 13 martie 2013 Privind aprobarea achizitionarii de flori si arbori ornamentali. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al comunei Nadrag, prin amenajarea parcurilor, rondourilor cu flori si a spatiilor verzi din comuna. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; Tinând cont ca suma necesar...
 
Hotararea nr. 13 din 27 Martie 2013 (220 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 13 din 27 martie 2013 Privind închirierea prin licitatie publica a terenului intravilan situat pe strada Lunca înscris în CF 400055 Nadrag, nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/3/3 cu suprafata de 4896 mp. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea administrarii cât mai eficiente a terenurilor proprietate a comunei Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de special...
 
Hotararea nr. 14 din 27 Martie 2013 (217 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 14 din 27 martie 2013 Privind aprobarea vânzarii terenului intravilan aferent casei de locuit situata la adresa Nadrag, str. Lunca nr. 4. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererea formulata de proprietarii casei situata la adresa Nadrag str. lunca nr. 4 de a li se vinde terenul proprietate privata a Comunei Nadrag, pe care este amplasata casa respectiva ; Având în vedere referatul com...
 
Hotararea nr. 15 din 27 Martie 2013 (201 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 15 din 27 martie 2013 Privind privind evaluarea în vederea vânzarii a terenului aferent casei de locuit situata la adresa Nadrag, str. Otelarilor nr.9. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere cererea formulata de proprietarul casei situata în Nadrag, str. Otelarilor nr.9, de a cumpara terenul aferent casei; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al com...
 
Hotararea nr. 16 din 27 Martie 2013 (189 vizite)
România Avizat Comuna Nadrag Primar Judetul Timis Muntean Liviu Consiliul Local HOTARÂREA nr. 16 din 27 martie 2013 Privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nadrag, însusit de Consiliul Local al comunei Nadrag prin Hotarârea nr. 8 / 25.01.2002. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului „Modernizare strada Metalurgistilor si acces strada Cornet, în localitatea Nadrag, comu...
 
Hotararea nr. 17 din 27 Martie 2013 (228 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 17 din 27 martie 2013 Privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar din inventarul Liceului Tehnologic „Traian Grozavescu” Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca unele mijloace fixe si obiecte de inventar din inventarul Liceului Tehnologic „Traian Grozavescu” Nadrag au depasit durata normala de serviciu si sunt uzate fizic si m...
 
Hotararea nr. 18 din 8 Aprilie 2013 (157 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 18 din 08 aprilie 2013 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nadrag pentru anul 2013. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile Legii nr. 5 / 2013 a bugetului de stat pe anul 2013 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vedere referatul...
 
Hotararea nr. 19 din 8 Aprilie 2013 (135 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 19 din 08 aprilie 2013 Privind achizitionarea unei hale metalice pentru gararea vehiculelor si utilajelor din dotarea Primariei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii unor conditii adecvate pentru gararea vehiculelor si utilajelor din dotarea Primariei Nadrag pentru a se preveni degradarea prematura si a se asigura protectia acestora. Având în vedere avizul f...
 
Hotararea nr. 20 din 8 Aprilie 2013 (136 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 20 din 08 aprilie 2013 Privind montarea de pavele pentru amenajarea unei parcari si a trotuarului pe strada Piata Centrala si strada Turnatoriei Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic al comunei Nadrag prin amenajarea de trotuare si spatii destinate parcarii mijloacelor auto ale locuitorilor comunei; Având în vedere avizul favorabil al comisi...
 
Pagina 1 din 5 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag
Hotarari din anul 2006Hotarari din anul 2007
Hotarari din anul 2008Hotarari din anul 2009
Hotarari din anul 2010Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012Hotarari din anul 2013
Hotarari din anul 2014Hotarari din anul 2015
Hotarari din anul 2016Hotarari din anul 2017
♥Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
♥Pentru a putea vizualiza aceste fisiere trebuie sa aveti acest program instalat.
♥Daca nu aveti acest program il puteti downloada si instala gratis de aici.
Temperatura
6.4°C
La data:
23-02-2018
La ora: 14:10:15
Umiditatea
70.2%
La data:
23-02-2018
La ora: 14:10:15
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Teslevici Matei AlexandruFurdui Sara MariaIrlveg Filip EmanuelFrincu Raluca MariaLabontu David Andreas
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
Hot. nr. 49 din 19 Mai 2017Hot. nr. 50 din 19 Mai 2017Hot. nr. 51 din 19 Mai 2017Hot. nr. 52 din 19 Mai 2017Hot. nr. 53 din 19 Mai 2017Hot. nr. 54 din 19 Mai 2017
Ziarul Nadragului
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. nr. 37 (Decembrie 2017) F.N. nr. 36 (Octombrie 2017) F.N. nr. 35 (Septembrie 2017) F.N. nr. 34 (Iunie 2017) F.N. nr. 33 (Aprilie 2017) F.N. nr. 32 (Februarie 2017)
CONTACT
Primaria Comunei Nadrag
Piata Centrala nr.2
307290 Nadrag, jud. Timis
tel/fax: 0256/328304
mail: nadrag@primarianadrag.ro
Curs Valutar
Informatii utile
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Formulare administrative
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
Utilizatori conectaţi
Vizitatori conectaţi: 2
Nici un membru conectat

Membri înregistraţi: 158
Cel mai nou membru: Nelucraciun17