Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Încă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Nasteri Decese Casatorii Publicatii Casatorii
Hotarari de consiliu Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Achizitii Publice Procese Verb.Sed.Cons.Loc.
Contacteaza Primaria Scurta prezentare Structura Primarie Acte Necesare Biserici Strategia Galeria de Imagini Camere Video Nadragul de pe satelit Programul cu publicul Structura populatiei Filmulete prin Nadrag Organigrama Firmele din Nadrag Scoala din Nadrag Sinteza Nadrag Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
Calendar 2018 Ruga la Nadrag 2013 Decembrie 2017 Balul Bobocilor 2017 Iarna la Nadrag 2016 Calendar 2017 Inundatii 2014 Un weekend de octombrie i... Un weekend de martie in v... Festival 2012
Structura populatiei
Total locuitori 2829
Sex Masculin: 1402 | 49,6%
49,6
Sex Feminin: 1427 | 50,4%
50,4
 
0 - 19 ani: 448 | 15,8%
15,8
20 - 60 ani: 1703 | 60,2%
60,2
Peste 60 ani: 678 | 24,0%
24,0
 
Nasteri 2018: 1 | 25,0%
25,0
Decese 2018: 3 | 75,0%
75,0
bevelArhiva Anului 2012 contine 84 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 41 din 29 Mai 2012 (101 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 41 din 29 mai 2012 Privind achizitionarea de tarabe pentru piata agroalimentara din Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea diversificarii si îmbunatatirii calitatii serviciilor publice oferite populatiei de catre autoritatile publice locale, precum si asigurarea conditiilor materiale necesare practicarii unui comert civilizat în pietele agroalimentare din comuna Nadrag. ...
 
Hotararea nr. 1 din 29 Iunie 2012 (159 vizite)
ROMÂNIA JUDETUL TIMIS COMUNA NADRAG CONSILIUL LOCAL HOTARÂRE privind alegerea comisiei de validare Consiliul local al comunei Nadrag În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – adopta prezenta HOTARÂRE ARTICOL UNIC Se alege comisia de validare a consilierilor locali pe întreaga durata a mandatului consiliului local, în urmatoarea componenta: 1. – Jurconi Fl...
 
Hotararea nr. 2 din 29 Iunie 2012 (107 vizite)
ROMÂNIA JUDETUL TIMIS COMUNA NADRAG CONSILIUL LOCAL HOTARÂRE privind validarea alegerii consilierilor locali Consiliul local al comunei Nadrag Având în vedere procesul – verbal al Comisiei de validare; În temeiul prevederilor art. 31 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – adopta prezenta HOTARÂRE ARTICOL UNIC Se valideaza mandatele urmatorilor consilieri: 1. BREABAN GEORGEL 2. CALIN...
 
Hotararea nr. 3 din 29 Iunie 2012 (97 vizite)
ROMÂNIA JUDETUL TIMIS COMUNA NADRAG CONSILIUL LOCAL HOTARÂRE privind declararea constituirii Consiliului local Consiliul local al comunei Nadrag Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 2/ 29 iunie 2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali; În temeiul prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – adopta prezenta HOTARÂRE ARTICOL UNIC Se declara legal const...
 
Hotararea nr. 4 din 29 Iunie 2012 (92 vizite)
ROMÂNIA JUDETUL TIMIS COMUNA NADRAG CONSILIUL LOCAL HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliul local al comunei Nadrag; În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – adopta prezenta HOTARÂRE ARTICOL UNIC Domnul UNUGUR VASILE se alege presedinte al sedintei începând cu data de 29 IUNIE 2008 , pe o perioada de 3 luni. PRESEDINTE DE VÂRSTA, UNGUR VA...
 
Hotararea nr. 5 din 29 Iunie 2012 (92 vizite)
ROMÂNIA JUDETUL TIMIS COMUNA NADRAG CONSILIUL LOCAL HOTARÂRE privind alegerea viceprimarului Consiliul local al comunei Nadrag Având în vedere procesul – verbal al comisiei de validare referitor la rezultatele votului secret exercitat de consilieri; În temeiul prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – adopta prezenta HOTARÂRE ARTICOL UNIC Domnul MINEA VASILE se aleg...
 
Hotararea nr. 6 din 10 Iulie 2012 (237 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 6 din 10 iulie 2012 Privind adoptarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca s-a constituit Consiliul Local al comunei Nadrag. Având în vedere prevederile OG nr. 35 / 2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificata si aprobata prin Legea nr. 673 /...
 
Hotararea nr. 7 din 10 Iulie 2012 (182 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 7 din 10 iulie 2010 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca a fost constituit Consiliul Local al comunei Nadrag. Tinând cont de prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Nadrag; În temeiul prevederilor art. 54 Legea nr. 215 / 2001 republicata privind admin...
 
Hotararea nr. 8 din 10 Iulie 2012 (188 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 8 din 10 iulie 2012 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent proiectului „Realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie – amenajarea unui parc fotovoltaic, în comuna Nadrag judetul Timis. ” Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile Programului Operational Secto...
 
Hotararea nr. 9 din 10 Iulie 2012 (164 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 9 din 10 iulie 2012 Privind asigurarea de catre Consiliul Local al comunei Nadrag a mijloacelor financiare necesare unui stagiu de pregatire centralizata a echipei de fotbal a Asociatiei Sportive „Padesul” Nadrag, ce reprezinta comuna Nadrag în competitii. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea sustinerii de catre autoritatile publice locale, prin toate mijloacele, a...
 
Hotararea nr. 10 din 10 Iulie 2012 (176 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul local HOTARÂREA nr. 10 din 10 iulie 2012 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere prevederile Legii nr. 293 / 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; În conformitate cu preveder...
 
Hotararea nr. 11 din 17 August 2012 (305 vizite)
România Comuna Nădrag Județul Timiș Consiliul Local HOTĂRÂREA nr. 11 din 17 august 2012 Privind acordul Consiliului Local al comunei Nădrag în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru i...
 
Hotararea nr. 12 din 17 August 2012 (254 vizite)
HOTĂRÂREA nr. 12 din 17 august 2012 Privind achiziționarea directă fără licitație de contracte de servicii pentru consultanță și elaborare studii de specialitate pentru instrumentarea proiectului „Modernizare strada Metalurgiștilor și acces strada Cornet, în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, județul Timiș\\\" finanțat în cadrul programului PNDR prin măsura 413.22 – Axa 4 LEADER, prin int...
 
Hotararea nr. 13 din 17 August 2012 (259 vizite)
HOTĂRÂREA nr. 13 din 17 iulie 2012 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nădrag județul Timiș ; Având în vedere adresa nr. 6647/13.08.2012 a DGFP Timiș prin care se aprobă modificarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal ; Av...
 
Hotararea nr. 14 din 17 August 2012 (258 vizite)
HOTĂRÂREA nr. 14 din 17 august 2012 Privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a terenului aferent casei situată la adresa Nădrag, str. Pasaj Stadion nr.2 Consiliul Local al comunei Nădrag; Având în vedere cererea formulată de proprietarii casei situată în Nădrag, str.Pasaj Stadion de a cumpăra terenul intravilan aferent casei Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; Având ...
 
Hotararea nr. 15 din 28 Septembrie 2012 (118 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 15 din 28 septembrie 2012 Privind constatarea încetarii mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Nadrag, al d-lui. Mizun Mihai . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererea de demisie a d-lui. Mizun Mihai din functia de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Nadrag ; Având în vedere referatul constatator al secretarului comunei Nadrag; În conformitate cu ...
 
Hotararea nr. 16 din 28 Septembrie 2012 (120 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 16 din 28 septembrie 2012 Privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Nadrag, al d-lui. Lazarescu Marinica . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Nadrag ocupat de dl. Mizun Mihai, ales pe lista de consilieri ai PDL a fost declarat vacant ; Tinând cont de faptul ca dl. Lazarescu ...
 
Hotararea nr. 17 din 28 Septembrie 2012 (114 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul local HOTARÂREA nr. 17 din 28 septembrie 2012 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 7425/14.09.2012 a DGFP Timis prin care se aproba modificarea unor indicatori bugetari precum si adresa nr. 10870/20.09.2012 a Consiliului Judetean Timis prin care au fost repartizate unele sume comunei ...
 
Hotararea nr. 18 din 28 Septembrie 2012 (120 vizite)
România . Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 18 din 28 septembrie 2012 Privind desemnarea reprezentantului comunei Nadrag în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis ( ADID Timis ). Consiliul Local al comunei Nadrag Având în vedere statutul de membru al comunei Nadrag în cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis ( ADID Timis ). Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere av...
 
Hotararea nr. 19 din 31 Octombrie 2012 (250 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul local HOTARÂREA nr. 19 din 31 octombrie 2012 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate Având în vedere prevederile Legii nr. 293 / 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; În conformitate cu preve...
 
Pagina 3 din 5 < 1 2 3 4 5 >
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag
Hotarari din anul 2006Hotarari din anul 2007
Hotarari din anul 2008Hotarari din anul 2009
Hotarari din anul 2010Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012Hotarari din anul 2013
Hotarari din anul 2014Hotarari din anul 2015
Hotarari din anul 2016Hotarari din anul 2017
♥Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
♥Pentru a putea vizualiza aceste fisiere trebuie sa aveti acest program instalat.
♥Daca nu aveti acest program il puteti downloada si instala gratis de aici.
Temperatura
2.8°C
La data:
17-02-2018
La ora: 22:57:43
Umiditatea
94%
La data:
17-02-2018
La ora: 22:57:43
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Teslevici Matei AlexandruFurdui Sara MariaIrlveg Filip EmanuelFrincu Raluca MariaLabontu David Andreas
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
Hot. nr. 49 din 19 Mai 2017Hot. nr. 50 din 19 Mai 2017Hot. nr. 51 din 19 Mai 2017Hot. nr. 52 din 19 Mai 2017Hot. nr. 53 din 19 Mai 2017Hot. nr. 54 din 19 Mai 2017
Ziarul Nadragului
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. nr. 37 (Decembrie 2017) F.N. nr. 36 (Octombrie 2017) F.N. nr. 35 (Septembrie 2017) F.N. nr. 34 (Iunie 2017) F.N. nr. 33 (Aprilie 2017) F.N. nr. 32 (Februarie 2017)
CONTACT
Primaria Comunei Nadrag
Piata Centrala nr.2
307290 Nadrag, jud. Timis
tel/fax: 0256/328304
mail: nadrag@primarianadrag.ro
Curs Valutar
Informatii utile
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Formulare administrative
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
Utilizatori conectaţi
Vizitatori conectaţi: 2
Nici un membru conectat

Membri înregistraţi: 158
Cel mai nou membru: Nelucraciun17