Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Încă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
 
Navigare
Acasa
Scurta prezentare
Structura Primarie
Contacteaza Primaria
Acte Utile
Hotarari de consiliu
Procese Verbale Sed. Cons. Loc.
Rapoarte de Evaluare
Foaie Nadrageana
Biserici
Strategia
Galeria de Imagini
Locuinte in Nadrag
Camere Video
Nadragul de pe satelit
Programul cu publicul
Structura populatiei
Filmulete prin Nadrag
Organigrama
Cununii
Publicatii Casatorii
Nasteri
Decese
Firmele din Nadrag
Scoala din Nadrag
Sinteza Nadrag
Sinteza Trimestrul 1 2011
Cauta
Galeria imagini
 
Galeria de imagini
Albumele foto
Iarna la Nadrag 2016 Calendar 2017 Inundatii 2014 Un weekend de octombrie i... Un weekend de martie in v... Festival 2012 Ruga la Nadrag in 2012 Raliul Nadrag 2012 Artificii la ruga din Nad... Aniversare a 50 de ani de...
 
Structura populatiei
Total locuitori 2838
Sex Masculin: 1409 | 49,6%
49,6
Sex Feminin: 1429 | 50,4%
50,4
 
0 - 19 ani: 446 | 15,7%
15,7
20 - 60 ani: 1719 | 60,6%
60,6
Peste 60 ani: 673 | 23,7%
23,7
 
Nasteri 2017: 1 | 11,1%
11,1
Decese 2017: 8 | 88,9%
88,9
 
bevelArhiva Anului 2012 contine 84 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 31 Ianuarie 2012 (313 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 1 din 31 ianuarie 2012 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice autofinantate pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura activitatilor autoritatilor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activita...
 
Hotararea nr. 2 din 31 Ianuarie 2012 (210 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 2 din 31 ianuarie 2012 Privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere hotarârea Consiliului Judetean Timis nr.165/19.12.2011 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judetean în anul fiscal 2012. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al com...
 
Hotararea nr. 3 din 31 Ianuarie 2012 (237 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 3 din 31 ianuarie 2012 Privind evaluarea în vederea vânzarii a terenului intravilan situat în comuna Nadrag, înscris în CF 400306 Nadrag, nr. top.400306 cu suprafata de 8.265 mp. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere solicitarile adresate Primariei comunei Nadrag pentru cumpararea terenului intravilan situat în comuna Nadrag situat la capatul strazii Pades la iesirea din comuna, înscris în CF 400306 Nadr...
 
Hotararea nr. 4 din 31 Ianuarie 2012 (226 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 4 din 31 ianuarie 2012 Privind acordarea unor facilitati membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere necesitatea asigurarii tuturor conditiilor pentru buna functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Nadrag, precum si necesitatea stimularii personalului voluntar din cadrul acestui serviciu în a raspunde cu promptitudine la act...
 
Hotararea nr. 5 din 31 Ianuarie 2012 (260 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.5 din 31 ianuarie 2012 Privind stabilirea nivelurilor veniturilor potentiale ce se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii, avute în vedere la stabilirea ajutorului social, precum si privind aprobarea planului general de lucrari de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2012 în comuna Nadrag de catre p...
 
Hotararea nr. 6 din 31 Ianuarie 2012 (159 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 6 din 31 ianuarie 2012 Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica „Achizitia de utilaje pentru întretinerea drumurilor în comuna Nadrag, judetul Timis”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în cadrul procesului de implementare a proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achiziti...
 
Hotararea nr. 7 din 31 Ianuarie 2012 (157 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 7 din 31 ianuarie 2012 Privind demontarea si casarea complexului de joaca „autobuz suspendat” de la tabara din Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca, complexul de joaca „autobuz suspendat” amplasat la tabara de copii din Nadrag este vechi si prezinta defectiuni care-l fac impropriu folosirii, constituind chiar un factor major de risc; Având în vedere ref...
 
Hotararea nr. 8 din 31 Ianuarie 2012 (180 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 8 din 31 ianuarie 2012 Privind evaluarea în vederea vânzarii a terenului intravilan situat în comuna Nadrag, înscris în CF 400102 Nadrag, nr. top. 400102 cu suprafata de 327 mp. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere solicitarile adresate Primariei comunei Nadrag pentru cumpararea terenului intravilan situat în comuna Nadrag str. Ghioceilor, înscris în CF 400102 Nadrag, nr. top.400102 cu suprafata de 327 ...
 
Hotararea nr. 9 din 31 Ianuarie 2012 (172 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 9 din 31 ianuarie 2012 Privind alocarea de numar cadastral nou pentru o parcela de teren intravilan din localitatea Nadrag neînscrisa în cartea funciara . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea identificarii si înscrierii în evidentele cadastrale a tuturor terenurilor ce apartin Comunei Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul f...
 
Hotararea nr. 10 din 13 Februarie 2012 (230 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 10 din 13 februarie 2012 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nadrag pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile Legii nr. 293 / 2011 a bugetului de stat pe anul 2012 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vedere refer...
 
Hotararea nr. 11 din 13 Februarie 2012 (210 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 11 din 13 februarie 2012 Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica „ Achizitie de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si a mostenirii culturale, în Comuna Nadrag, judetul Timis”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în cadrul procesului de implementare a proiectului integrat &#...
 
Hotararea nr. 12 din 13 Februarie 2012 (217 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 12 din 13 februarie 2012 Privind aprobarea cuantumului si numarului burselor de merit, de studiu, sociale, de boala, de orfani si de „Eroi ai revolutiei” acordate elevilor de la grupul Scolar Traian Grozavescu Nadrag în anul scolar 2011-2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 180/06.02.2012 a Grupului Scolar Traian Grozavescu Nadrag; Având în vedere referatul co...
 
Hotararea nr. 13 din 28 Februarie 2012 (253 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 13 din 28 februarie 2012 Privind vânzarea prin licitatie a terenului intravilan situat în comuna Nadrag, înscris în CF 400306 Nadrag, nr. top. 400306 cu suprafata de 8.265 mp. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererile necesitatea asigurarii eficientei utilizari a terenurilor din patrimoniul comunei, precum si strategiile de dezvoltare edilitara a comunei ; Având în vedere referatul co...
 
Hotararea nr. 14 din 28 Februarie 2012 (262 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 14 din 28 februarie 2012 Privind aprobarea implementarii proiectului „Realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie – amenajarea unui parc fotovoltaic, în comuna Nadrag judetul Timis. ” Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile Programului Operational Sectorial Cresterea ...
 
Hotararea nr. 15 din 27 Martie 2012 (176 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul local HOTARÂREA nr. 15 din 27 martie 2012 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 1855/28.02.20121 a DGFP Timis prin care se suplimenteaza sumele defalcate din TVA pentru plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din secto...
 
Hotararea nr. 16 din 27 Martie 2012 (179 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.16 din 27 martie 2012 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care contravenientii ce nu dispun de mijloace materiale si financiare pentru plata amenzilor contraventionale pot presta activitati în folosul comunitatii, ca sanctiune dispusa de instantele de judecata. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere existenta pe raza comunei Nadrag a unor persoane ce au fost sa...
 
Hotararea nr. 17 din 27 Martie 2012 (183 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 17 din 27 martie 2012 Privind aprobarea achizitionarea de panouri indicatoare rutiere si placute stradale indicatoare pentru directionare. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al comunei Nadrag, prin montarea de indicatoare rutiere si placute stradale; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizu...
 
Hotararea nr. 18 din 27 Martie 2012 (157 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 18 din 27 martie 2012 Privind achizitionarea de echipamente ce vor fi montate în locul de joaca pentru copii de pe strada Linistei. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere intentia primariei Nadrag în amenajarea unui loc de joaca pentru copii situat pe strada Linistei. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a ...
 
Hotararea nr. 19 din 27 Martie 2012 (162 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 19 din 27 martie 2012 Privind aprobarea achizitionarii de flori si arbori ornamentali. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al comunei Nadrag, prin amenajarea parcurilor, rondourilor cu flori si a spatiilor verzi din comuna. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de s...
 
Hotararea nr. 20 din 27 Martie 2012 (147 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 20 din 27 martie 2012 Privind achizitionarea de utilaje necesare în desfasurarea activitatii serviciului public de canalizare al comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii calitatii serviciilor publice prestate de primaria Nadrag în folosul locuitorilor comunei; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabi...
 
Pagina 1 din 5 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag
Hotarari din anul 2006Hotarari din anul 2007
Hotarari din anul 2008Hotarari din anul 2009
Hotarari din anul 2010Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012Hotarari din anul 2013
Hotarari din anul 2014Hotarari din anul 2015
Hotarari din anul 2016
♥Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
♥Pentru a putea vizualiza aceste fisiere trebuie sa aveti acest program instalat.
♥Daca nu aveti acest program il puteti downloada si instala gratis de aici.
Nasteri in localitate
Cele mai noi nasteri
Farcas Vlad Gabriel
Pisten Alexandru Gabriel
Paraschiv Alexandru
Wagner Patrick Nicholas
Link Selena Beatrice
 
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotarari
Hot. nr. 38 din 1 Aprilie 2016Hot. nr. 39 din 1 Aprilie 2016Hot. nr. 40 din 1 Aprilie 2016Hot. nr. 41 din 1 Aprilie 2016Hot. nr. 42 din 1 Aprilie 2016Hot. nr. 43 din 1 Aprilie 2016
 
Ziarul Nadragului
Cele mai noi foi nadragene
F.N. nr. 32 (Februarie 2017) F.N. nr. 31 (Decembrie 2016) F.N. nr. 30 (Septembrie 2016) F.N. nr. 29 (August 2016) F.N. nr. 28 (Iunie 2016) F.N. nr. 27 (Aprilie 2016)
 
CONTACT
Primaria Comunei Nadrag
Piata Centrala nr.2
307290 Nadrag
jud. Timis
tel/fax: 0256/328304
e mail: nadrag@primarianadrag.ro
 
Curs Valutar
 
Informatii utile
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Formulare administrative
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
 
Utilizatori conectaţi
Vizitatori conectaţi: 4
Nici un membru conectat

Membri înregistraţi: 150
Cel mai nou membru: danavaluch