Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Încă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Nasteri Decese Casatorii Publicatii Casatorii
Hotarari de consiliu Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Achizitii Publice Procese Verb.Sed.Cons.Loc.
Contacteaza Primaria Scurta prezentare Structura Primarie Acte Necesare Biserici Strategia Galeria de Imagini Locuinte in Nadrag Camere Video Nadragul de pe satelit Programul cu publicul Structura populatiei Filmulete prin Nadrag Organigrama Firmele din Nadrag Scoala din Nadrag Sinteza Nadrag Cauta Galeria imagini
Galeria de imagini
Albumele foto
Decembrie 2017 Balul Bobocilor 2017 Iarna la Nadrag 2016 Calendar 2017 Inundatii 2014 Un weekend de octombrie i... Un weekend de martie in v... Festival 2012 Ruga la Nadrag in 2012 Raliul Nadrag 2012
Structura populatiei
Total locuitori 2833
Sex Masculin: 1404 | 49,6%
49,6
Sex Feminin: 1429 | 50,4%
50,4
 
0 - 19 ani: 447 | 15,8%
15,8
20 - 60 ani: 1711 | 60,4%
60,4
Peste 60 ani: 675 | 23,8%
23,8
 
Nasteri 2017: 13 | 29,5%
29,5
Decese 2017: 31 | 70,5%
70,5
bevelArhiva Anului 2011 contine 82 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 21 din 13 Aprilie 2011 (239 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 21 din 13 aprilie 2011 Privind aprobarea înfiintarii unei publicatii de interes local în comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis; Având în vedere dezvoltarea comunei si importanta transmiterii informatiilor de la administratia locala catre cetateni; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; Tinâ...
 
Hotararea nr. 22 din 13 Aprilie 2011 (249 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 22 din 13 aprilie 2011 Privind asigurarea de catre Consiliul Local al comunei Nadrag a mijloacelor financiare necesare unui stagiu de pregatire centralizata a echipei de fotbal a Asociatiei Sportive „Padesul” Nadrag, ce reprezinta comuna Nadrag în competitii. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea sustinerii de catre autoritatile publice locale, prin toate mijloacele...
 
Hotararea nr. 23 din 29 Aprilie 2011 (290 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 23 din 29 aprilie 2011 Privind aprobarea fondurilor destinate organizarii sarbatorii „Ruga Nadrageana” în anul 2011. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere traditia organizarii în localitatea Nadrag a rugii banatene, prilej cu care au loc diverse manifestari artistice,spectacole, dansuri, etc. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul fa...
 
Hotararea nr. 24 din 29 Aprilie 2011 (258 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 24 din 29.aprilie 2011 Privind aprobarea de principiu a vânzarii catre chiriasii actuali, a apartamentelor situate în blocul nr. 23 de pe strada Scolii, proprietate a Comunei Nadrag. Consiliul local al comunei Nadrag, jud. Timis; Având în vedere necesitatea unei mai bune si mai eficiente gospodariri a patrimoniului Comunei Nadrag; Având în vedere faptul ca mai multe persoane care detin în chirie apartamente situate ...
 
Hotararea nr. 25 din 29 Aprilie 2011 (252 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 25 din 29.aprilie 2011 Privind aprobarea apartamentarii si evaluarii în vederea vânzarii a blocului nr. 23 de pe strada Scolii, proprietate a Comunei Nadrag. Consiliul local al comunei Nadrag, jud. Timis; Având în vedere intentia Consiliului Local al comunei Nadrag de a vinde catre chiriasii actuali, apartamentele situate în blocul nr. 23 de pe strada Scolii, proprietate a Comunei Nadrag. Având în vedere referatul c...
 
Hotararea nr. 26 din 29 Aprilie 2011 (266 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 26 din 29 aprilie 2011 Privind desemnarea persoanelor autorizate sa conduca microbuzul de transport persoane din dotarea Primariei comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca în urma încetarii contractului de munca a persoanei încadrate ca sofer pe microbuzul de transport persoane apartinând Primariei comunei Nadrag, nu mai exista alte persoane care sa posede gradele si atesta...
 
Hotararea nr. 27 din 29 Aprilie 2011 (255 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 27 din 29 aprilie 2011 Privind stabilirea taxei de transport a elevilor navetisti din satul Crivina, cu microbuzul de transport persoane din dotarea Primariei comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca cheltuielile de exploatare a microbuzului de transport persoane din dotarea Primariei Nadrag, au crescut ca urmare a gararii acestuia în localitatea Nadrag în loc de sat...
 
Hotararea nr. 28 din 29 Aprilie 2011 (151 vizite)
România ...
 
Hotararea nr. 29 din 29 Aprilie 2011 (84 vizite)
România Județul Timiș Comuna Nădrag Consiliul Local HOTĂRÂREA nr. 29 din 29 aprilie 2011 Privind aprobarea achiziționării unei pompe de recirculare pentru instalația de încălzire centrală de la grădinița din comuna Nădrag. Consiliul Local al comunei Nădrag județul Timiș ; Având în vedere necesitatea reparării instalației de încălzire centrală de la grădinița din localitatea N...
 
Hotararea nr. 30 din 29 Aprilie 2011 (111 vizite)
România Județul Timiș Comuna Nădrag ...
 
Hotararea nr. 31 din 31 Mai 2011 (305 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 31 din 31 mai 2011 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012 Consiliul local al comunei Nadrag Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; Tinând cont de prevederile art.16 lit.b si art.26 din OUG 45/2003 privind finantele publice locale; având în vedere prevederile art.253 alin.(2) si (6) ...
 
Hotararea nr. 32 din 31 Mai 2011 (227 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 32 din 31 mai 2011 Privind avizarea Regulamentului si Caietelor de sarcini ale serviciului de salubrizare a comunelor Gavojdia, Nadrag, Stiuca si Criciova, întocmit de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO-GNSC” Gavojdia Consiliul Local al comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consili...
 
Hotararea nr. 33 din 31 Mai 2011 (117 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 33 din 31 mai 2011 Privind revocarea Hotarârii Consiliului Local al comunei Nadrag nr. 11 din 29.03.2011. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 4704/S3/16.05.2011 a Institutiei Prefectului judetul Timis prin care se comunica concluziile rezultate în urma verificarii legalitatii HCL Nadrag nr. 11/29.03.2011 privind preluarea în domeniul privat al Comunei Nadrag al unor terenuri ...
 
Hotararea nr. 34 din 31 Mai 2011 (117 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 34 din 31 mai 2011 Privind acceptarea donatiei din partea Bisericii Ortodoxe Române Nadrag catre Primaria Nadrag, a unui teren intravilan din localitatea Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere Hotarârea nr. 119 E /2011 a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timisoarei prin care se hotaraste cedarea catre Primaria Nadrag a unui teren intravilan în suprafata de 131 mp situat în localitate...
 
Hotararea nr. 35 din 31 Mai 2011 (120 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 35 din 31 mai 2011 Privind stabilirea nivelurilor veniturilor potentiale ce se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii. . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; ...
 
Hotararea nr. 36 din 21 Iunie 2011 (271 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 36 din 21 iunie 2011 Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica având ca obiect „Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea/prelungirea avizelor, acorduri, autorizatii de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari ” pentru obiectivul : Proiect integrat „Modernizare strazi comunale, c...
 
Hotararea nr. 37 din 21 Iunie 2011 (252 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 37 din 21 iunie 2011 Privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Nadrag în Adunarea Generala ordinara a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Timis Consiliul Local al comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; Tinând cont ...
 
Hotararea nr. 38 din 21 Iunie 2011 (229 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 38 din 21 iunie 2011 Privind executarea lucrarilor de reconditionare si reabilitare a terenurilor intravilane din comuna Nadrag, situate pe malul pârâului Nadragel, afectate de viiturile de ape din anul 2010. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca în urma viiturilor si cresterii nivelurilor apelor ca urmare a ploilor abundente din anul 2010 au fost inundate si degradate grav mai multe te...
 
Hotararea nr. 39 din 28 Iunie 2011 (302 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul local HOTARÂREA nr. 39 din 28 iunie 2011 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag pentru anul 2011. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca a devenit necesara modificarea listei de investitii pentru anul 2011; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Loc...
 
Hotararea nr. 40 din 28 Iunie 2011 (247 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 40 din 28 iunie 2011 Privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru sediul Postului de Politie din comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 11716/22.06.2011 a Inspectoratului de Politie al Judetului Timis prin care se solicita încheierea unui contract de comodat pentru spatiul în care functioneaza Postul de Politie Nadrag; Având în vedere referatul com...
 
Pagina 2 din 5 < 1 2 3 4 5 >
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag
Hotarari din anul 2006Hotarari din anul 2007
Hotarari din anul 2008Hotarari din anul 2009
Hotarari din anul 2010Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012Hotarari din anul 2013
Hotarari din anul 2014Hotarari din anul 2015
Hotarari din anul 2016Hotarari din anul 2017
♥Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
♥Pentru a putea vizualiza aceste fisiere trebuie sa aveti acest program instalat.
♥Daca nu aveti acest program il puteti downloada si instala gratis de aici.
Radio GMusic
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Irlveg Filip EmanuelLabontu David AndreasStroescu Nikolas FlaviusBiriescu Deian AndreiMitroi Misha Irina
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
Hot. nr. 49 din 19 Mai 2017Hot. nr. 50 din 19 Mai 2017Hot. nr. 51 din 19 Mai 2017Hot. nr. 52 din 19 Mai 2017Hot. nr. 53 din 19 Mai 2017Hot. nr. 54 din 19 Mai 2017
Ziarul Nadragului
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. nr. 35 (Septembrie 2017) F.N. nr. 34 (Iunie 2017) F.N. nr. 33 (Aprilie 2017) F.N. nr. 32 (Februarie 2017) F.N. nr. 31 (Decembrie 2016) F.N. nr. 30 (Septembrie 2016)
CONTACT
Primaria Comunei Nadrag
Piata Centrala nr.2
307290 Nadrag, jud. Timis
tel/fax: 0256/328304
mail: nadrag@primarianadrag.ro
Curs Valutar
Informatii utile
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Formulare administrative
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
Utilizatori conectaţi
Vizitatori conectaţi: 4
Nici un membru conectat

Membri înregistraţi: 157
Cel mai nou membru: cadourionlinemd